За мостовете и хората

Избрана Мостът на Дрина и Иво Андрич Ели Хорозова Мостът на Дрина и Иво Андрич

 Мостът на Мостар. Възстановен Хората строят мостове, за да свържат двата бряга. Също като при човеците, всеки от тях има своя отделна съдба. Обикновено мостовете надживяват хората. Понякога те не могат да го понесат и ги взривяват. Въпреки това, ако пътят трябва да мине оттам, други хора го построяват отново. Животът е по-силен и от живите, и от каменните.

Хората също са мостове. Не винаги го знаят. Някои живеят с повика на душата и градят отношения с другите, правят своя свят все по-пълен и голям. Други остават на брега и никога не се свързват истински с отсрещния. Пък бил той и съдбовно близък.

 Босна. Балканска земя с възродени мостове. И хора, които те гледат с твоите очи. Щастието да бъдеш приет и споделен. Особено когато точно това е вътрешното състояние на групата, с която пътуваш. Доказателство, че мрежовият маркетинг е истинска платформа за здраве, свободно време и пари, за да ходиш по света, изграждайки своите мостове.

Ели Хорозова, май 2018

  

Абонамент за новини

Гарантираме, че не споделяме или продаваме вашите данни на 3-ти лица. Виж: Нашите Условия за поверителност
Условия

Вход

регистрация