Стил на живот

Юни-перфектен за фиорди или Круиз "Скандинавска приказка"

НОРВЕГИЯ. На стария норвежки език norge означава надълго по брега. Много е дълго, наистина... 0т Копенхаген корабът поема курс на север към открито море. Сигурно един човешки живот не би стигнал да минеш поне веднъж по всеки бряг от сушата, фиордите, полуостровите и островите на Норвегия. Само по крайбрежието до полярния кръг, ако решим да ги броим, островите са над 14 000. Оттам нататък, в посока към Северния полюс статистиката добавя поне една нула, ако изобщо ги броят.. Отделно безчетните гънки на релефа и мрежата от морски канали, навлезли дълбоко в сушата, т.нар. фиорди - спомен от ледниковата епоха. Планини, плата, градове, села, рибарски селища с по няколко жители, курортни места, тайга, тундра, езера, морски течения и ледници с лични имена. Как ли учат децата  тази богата география?!

Продължава...

Връзки и правилни взаимоотношения между хората

 Всеки мотиватор, ментор, автор на книги за успеха изтъква взаимоотношенията с хората като основен капитал в живота и в бизнеса. И според  Учителя Дънов ключът на успеха е връзката с другите хора. Но през духа и Любовта. Насладете се на думите му и нека всеки сам си отговори на напиращите въпроси : Човече, имаш ли съкровени желания? А истински приятелства? Живееш ли осъзнато, пълноценно, в тон с дарбите и талантите си, с любов към себе си, ближните и нещата, които правиш?

"За човешката душа, която иска да се повдигне, няма нищо невъзможно. Тя е силна благодарение на своята връзка с другите души, които са истинските й ближни. И колкото по-голям е броят на душите, с които човешката душа е свързана, толкова тя е по-силна и по-неуязвима. Успехът на душата зависи от броя на душите, с които тя е свързана. Съзнанието на онези души, които взимат участие в земния живот на една душа, е постоянно съсредоточено в Любовта и затова те й помагат безкористно и самоотвержено. Ето защо изкуството на земния живот се състои в това: докато човек е на Земята в тази малка форма, да влезе във връзка с душите на другите хора. Там е ключът на успеха. Дори една душа да ви обича, тя е в състояние да ви помогне в мъчнотиите на живота. А когато много души насочат Любовта си към един човек, той може всичко да стане – поет, художник, музикант, учен. Велика сила е Любовта.

Сега, аз искам всеки за себе си да разреши въпроса как да се обхожда с другите, а не как се обхождат другите с него. (Вероятно днес по-близка е думата общува – б.моя) Това е главният въпрос. Вие започвате обратно. Не, всеки един от вас, от свое гледище да разреши как се обхожда с другите и дали Господ е доволен от неговата обхода.

 В душата си вие не трябва да се унижавате никога! Всеки трябва да почиташ като себе си и на всеки ще дадеш неговото място, няма да се месиш в аурата на когото и да е. Няма да се месиш, ще го поливаш като цвете. Като го поливаш, какъвто и човек да е, той ще започне да те обича.

Когато се запознаете с някого, най-напред вие искате да намерите неговите грешки. Това е крива философия. Грешното у човека всякога се вижда, личи, но вие ще търсите да намерите нещо добро у него, една правилна черта. Ще намерите една Божествена черта, за коята да можете да го обичате, и то не само за един-два дни, но тази връзка да е толкова силна, че да трае поне 10-15 години, един живот, повече животи.

Мнозина се оплакват, че няма кой да ги обича. Аз ще ви препоръчам едно правило, за да ви обичат. Всички може да го приложите и то е следното: имаш един приятел, който искаш да те обича: намери в него една от най-добрите му черти. Дръж я постоянно в ума си  и той ще те обикне. Ако постъпвате така, няма да се намери човек в света, който да не ви обича. Вън от това правило, вън от този закон не могат да съществуват правилни взаимоотношения между хората.

Приложете това правило само за два месеца. Срещате някого, когото не обичате, постарайте се да намерите една добра черта в неговия характер и да го обикнете. Отделяйте всеки ден – сутрин 5 минути, на обед 5 минути и вечер 5 минути за размишление върху добрите черти на вашите приятели. Ще постъпвате по този опит по следния начин: като станете сутрин, най-първо ще се спрете върху себе си, за да видите имате ли някоя хубава черта, едно отличително качество, по което да се различавате от другите, и ще задържите туй качество в ума си. За това качество ще се обикнете и ще го отправите и към другите. Като направите този опит с вас самите, вие се свързвате с невидимия свят. На обяд ще правите този опит с вашия приятел, пак 5 минути; вечер ще правите опита с вашия ближен.

Ако се хвърлите да извадите от водата някого, който се дави, между вас ще се образува връзка. Та мъчнотиите, които може да срещнете, ще ги използвате за да образувате такива връзки. Защото ако по време на мъчнотиите не си помогнете, къде ви е Любовта?

Може да попитате: „Не може ли без омраза?” Не може – колкото омразата е силна, толкова и Любовта е по-силна. Любовта ще бъде толкова по-силна, колкото по-силна е била омразата. И така, омразата е сянката на Любовта.

Окултният закон гласи: не противодействай на омраза, понеже щом й противодействаш, ти й даваш повече сила – така ти я признаваш за реалност, а щом противодействаш на тази реалност, ти я признаваш за сила. Щом не я признаваш, мисли само за Любовта, говори само за Любовта, а остави омразата така – да си действа. И право казва Христос:” Не противи се злому”. Защо? За да не му даваш сила – щом му противодействаш, ти му даваш сила да черпи от теб. Щом твоят ум е зает с някой човек, който те мрази, и искаш да му противодействаш, ти даваш на този човек да почерпи малко сила от теб. И можем да речем, че омразата – това е кражба по законен начин, изнудване, вземане на човешката енергия. И  който те мрази, всякога ще те омаломощи, ще те удари, главата, крака ще ти счупи. Ако е във физическо отношение, той ще те удари, ще те осакати да не можеш да му противодействаш, така и в умствено отношение, и в духовно отношение той ще иска да вземе твоята енергия.

Не се старайте да обичате хората, не си правете усилия. Със старание, с усилие Любовта не идва. Който се стреми с усилие да люби, той губи Любовта. Като забравиш Любовта, тя сама идва. Щом се силиш да любиш, ти губиш Любовта, защото Бог е Любов. А като се силим да любим, ние искаме да заставим Бога да ни люби. Ще си кажеш:”Любовта ще дойде сама по себе си”. Любовта е закон. Тя действа без закон.

Вие сега искате да знаете колко обичате. Ето къде е вашата грешка. Имате едно малко прозорче на стаята си, малко светлина влиза в него. Направете по-голям прозореца си, увеличете светлината. И тъй давайте възможност и Любовта постоянно ще влиза. Не се мъчете. Ако се мъчите насила да влиза светлината през вашия малък прзорец, не ще може. Трябва да се разширите. Този прозорец – това са вашите чувства и ако те са малки канали, а искате всичката вода да влезе и да изтече през тях – не ще може.

Дали те обича мъжът ти или жена ти, не е важно – това е Любовта на Бога. Има един закон в света: да намери човек това, което е определено за него. Не трябва да търсите щастието си вън от себе си: това е най-голямото заблуждение. Вън от себе си значи вън от своето аз. Търсете го в Божественото, което е вътре във вас.

Вземете следните две положения: да обичаш или да те обичат. Може ли едновременно да обичаш и да те обичат? Може само при едно условие: единият да бъде активен отвътре, а другията – активен отвън. Значи единият да е пасивен отвън, а другият да е пасивен отвътре. Тогава могат и двамата да се обичат, да се проявяват.

Ако имате един приятел, постоянно ще изменяте неговите условия към подобряване, ако искате да съществува приятелството. Всеки ден трябва да внасяте нещо ново във вашето приятелство. То е като течещата вода – всеки ден друга вода да тече, а не старата. Ако искате да имате приятел, всеки ден ще внасяте нещо ново в него, може да е нещо съвсем микроскопично, но да е нещо ново. И за вас самите важи същото. Ако искате да разбирате себе си, ще внасяте по нещо ново, колкото и да е малко. Щом внасяте, ще ви внесат. Щом не внасяте, и на вас няма да внесат. Та ще се стремите да донасяте винаги по нещо ново и в другите, и в себе си. Щом вие не се интересувате от другите, и от вас няма да се интересуват. Щом внасяте какъвто и да е акт във волята, ума или сърцето, веднага ще има съответно действие в самите вас.

Аз искам животът ви да бъде красив, най-първо да сте доволни от себе си. Има едно вътрешно, морално Божествено доволство в човека и аз ви желая не да имате външни похвали, а това вътрешно доволство в себе си. Когато човек има това вътрешно доволство той е силен и мощен, не отпада духом. Аз го наричам „вътрешна връзка”.

Красивото в живота – това е разнообразието. Докато вие се стремите към Божественото разнообразие, ще имате най-красивите чувства. Стане ли еднообразно, във вас ще се яви дисхармония или във вас ще влезе грехът.

У вас има много неразработени сили, дарби и способности, които трябва да развиете. Тогава ще бъдете мощни и силни. (Със съкращения)

Петър Дънов „За пътя на човешката душа”, ИК „Хермес”

Продължава...

Вълнуващо просто, нали?

Една история се загнезди в ума ми и реших да я споделя с вас. Голяма фирма, разпространяваща кексчета в кутии, започва да търпи големи загуби от неустойки. Производството било напълно автоматизирано и по някаква причина не всички кутии излизали пълни. За справяне с проблема компанията наема консултантска фирма и за кратко време рекламациите спират.

Оказва се, че докато работи върху софтуера на механичната система, консултантската фирма слага на изхода на конвейера човек да проверява дали кутиите са пълни. Само, че на него му омръзнала еднообразната работа и поставил на своето място силен вентилатор да издухва празните опаковки! Вълнуващо просто, нали?

Въпросът е как да издухаме баласта от своя живот, от мислите и практиката си, от своите вярвания и нагласи? Днес имаме рядък шанс с достъп до подходящи книги, духовни школи, специални семинари, обучения, техники... Поискаме ли помощ – ще я получим! Никога досега знанието не е било така достъпно. И съдбата ни наистина зависи от нас и нашите решения! Не забравяйте - никой не може да промени живота ни вместо нас!

Продължава...

Възможен ли е пасивният доход?

На 10 юни 2014 г беше последният ми работен ден, според реда за пенсиониране - просто навърших нужните 60 год+8 месеца. В моя случай това е доста условно, защото имам зад себе си сериозна МЛМ -организация в АкваСорс и на практика мога да работя, както и досега, или ако се оттегля - да получавам пенсия+пасивен доход. Всичко това е резултат от постоянните ми усилия, учене и вярност 17 г с една и съща компания. Различното от обикновеното пенсиониране е,че мога да продължа да разраствам бизнеса и да давам шанс за по-добър живот на още хора, които не се примиряват с действителността. 
Когато започнах бях бивш главен редактор, отказал да слугува на партии и хора със съмнителни ценности, с невръстно болно дете, без доходи и неясна перспектива. В бизнес-средата на МЛМ срещнах независими, осъзнати личности, които искат да живеят пълноценно и благополучно по европейски стандарти в изтерзана България. 
Убедена съм, че тези, които изберат и останат в професията "независим дистрибутор" са най-добрата част от нашето общество. Защото без сериозни вложения, а само с предприемчивост, лични качества, непрекъснато попълване на знанията и доста труд - отварят за себе си, и другите, които ги последват, перспективни работни места. Получават осигуровка, плащат си данъците и подкрепят икономиката. И в същото време могат да се занимават с каквото обичат или работят своите професии. Край мен това е реалността на стотици качествени приятели, с които споделяме живота си в нашата красива незаменима България. 

Ако искате да разберете дали това е възможно и за вас - заповядайте! Още във вторник, 17 юни 2014 г  вижте моята презентация на цялата възможност. Място - залата на АкваСорс, София, ул.Костенски водопад 47. Начало 18,30 ч.

Пишете на skape eli_horozova, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...

Защо ТРЯБВА е негативна дума

На току-що завършилия последен семинар с артистичния  мексиканец Алфредо  Кулебро, често чувах хората край мен да казват на глас изводите си: „Трябва да си вярвам повече, трябва да вървя напред, трябва да се заема с това, трябва да правя гимнастика, трябва да се обичам”  и още най-различно ТРЯБВА.

В нашата група имаме една игра, въведе я Сабина Велева по време на упражнения за визията и целите . Всеки, който каже ТРЯБВА, получава жабешко крякане, целува въпросната жаба и плаща глоба 50 стотинки. Истината е, че се събират добри пари по този начин – всички употребяваме самозаставящото ТРЯБВА.

Другото лингвинистично осъзнаване наложи Станимира Филипова. Чуй се само какво казваш:  „СТРАШНО хубаво, АДСКИ приятно, СТРАХОТНО!” А в подкрепа на нейните забележки научих от  радиото, че тези нелепи словосъчетания се появили в средните векове като народна реакция към инквизицията! Мира безспорно е права и в нейно присъствие ние всички постепенно извадихме от речника си несъответстващите на истинските  ни чувства думи СТРАШНО приятно, АДСКИ мило, СТРАХОТНО вълнуващо, например.

Толкова съм благодарна на Сабина и Мира, че ме накараха да осъзная какво не е наред с тези думи. Но да се върнем на семинарното ТРЯБВА.  Защо „трябва” е негативна дума?

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Абонамент за новини

Вход

регистрация