Преживяно, написано, споделено

Избрана Преживяно, написано, споделено

Здравейте,

Малко или повече - всеки от нас е "дете на думите". Годините напредват, а казаното и написаното се разпилява.

Е, днес технологиите ни дават средства да задържим времето поне с белезите, които ни оставя. Или с даровете му. 

В съкровения път на душата човек не е сам. Дори да не го осъзнава или признава - събираме светлина от ярките личности, идеи, примери. Даряваме себе си или 

се намираме  в споделени прозрения, пътешествия, изпитания. Откриваме и утвърждаваме живота, опознавайки различното. 

И уж затваряме кръга с децата си, а се оказва, че сме нагоре по стълбата. От високото на времето, все пак всеки миг си струва. 

За мен е чест да сме заедно в този път. 

Моля бъдете коректни, не нарушавайте авторските права.

Ели Хорозова

Последно променена вСъбота, 13 Февруари 2021 15:10

Абонамент за новини

Гарантираме, че не споделяме или продаваме вашите данни на 3-ти лица. Виж: Нашите Условия за поверителност
Условия

Вход

регистрация